Nyt læringsprojekt i Tønder bringer zeppelinernes historie til live

Foto: Tønder kommune.
dato

Zeppelin Tønder: Et nyt historisk læringsprojekt sætter fokus på 1. verdenskrigs luftskibenes betydning i grænselandet

Zeppelin Tønder-projektet er et ambitiøst initiativ designet til at formidle historie og læring gennem innovative oplevelser. Dette projekt har til formål at kaste lys over en ofte overset del af grænselandets historie - Zeppelinernes rolle under 1. verdenskrig. Gennem en sammensmeltning af fortid og nutid forventes projektet at frembringe en dybere forståelse og interesse for lokalhistorien.

Projektets realisering indebærer etablering af et formidlingsspor, som spænder over både en historisk flyhangar og et landskabsspor i Soldaterskoven. Besøgende vil få mulighed for at udforske fortidsminder og deltage i engagerende læringsaktiviteter, der både er informative og underholdende.

En vigtig støtte for Zeppelin Tønder-projektet kommer fra Bitten & Mads Clausens Fond, som har doneret en væsentlig bevilling. Dette initiativ er i tråd med fondens overordnede målsætning om at støtte projekter, der fremmer forståelse for videnskab og historie, samt styrker både lokalsamfundet, erhvervslivet og turisme. Fondens generøse donation muliggør opstart af udstillingen i flyhangaren, men yderligere finansiering søges nu til udvikling af udstillingen og de tilknyttede aktiviteter.

Bitten & Mads Clausens Fond er kendt for sin støtte til aktiviteter, der har en positiv indvirkning på Danfoss A/S, dets medarbejdere, samt de lokalsamfund, hvor Danfoss opererer. Dette understreger fondens engagement i at fremme projekter, der beriger lokalsamfundene og understøtter regionale initiativer.

Zeppelin Tønder-projektet har modtaget stor anerkendelse fra lokalsamfundet, herunder fra borgmester Jørgen Popp Petersen, der ser donationen som en milepæl for projektet og en berigelse for Tønder. Dette initiativ forventes at bidrage positivt til både bevaringen af lokalhistorien og tiltrækning af turister til regionen.

Med denne positive start er Zeppelin Tønder-projektet godt på vej til at blive et kulturelt fyrtårn i Tønder Kommune, som vil tilbyde borgerne og besøgende unikke læringsoplevelser og et dybere indblik i områdets rigdom af historie.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/tonder-kommune-modtager-milliondonation-fra-bitten-mads-clausens-fond-til-zeppelin-tonder-13804497/

Kilde: Tønder Kommune